Høymesse Fjell kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Fjell kirke

Arrangør:Fjell menighet

Dette er en dag å få med seg! Vi starter semesteret med en flott festgudstjeneste hvor alle menighetens ansatte deltar sammen med frivillige. Menighetsrådet blir presentert. Frivillige er spesielt invitert. Etter gudstjenesten blir det hyggelig kirkekaffe og et kort og inspirerende årsmøte (utsatt fra mars 2020). Vi håper at mange kommer og vi åpner alle dører og satser på at alle får plass. Smittevernreglene gjelder fortsatt!