Gudstjeneste med nattverd Konnerud gamle kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Konnerud gamle kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: M. Schmidt Johansen
Organist: VIKAR
Prekentekst: Joh 8,2-11
Offerformål: Egen menighet
Merknader: Gudstjeneste i Konnerud gamle kirke. nattverd. Konnerud menighet deltar medorganist Stephen Sirris og prest margrete Johansen.
Nattverd