Gudstjeneste med nattverd Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.17.00

Til:10.11.2019 - kl.18.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: N. Fergestad, M. Schmidt Johansen
Organist: T. Martens
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Sjømannskirken
Merknader: Gudstjeneste med fokus på Sjømannskirken. Jan Lystad taler.
Vi takker av gammelt menighetsråd og ønsker nytt menighetsråd velkommen!
Etter gudstjenesten inviteres det til et enkelt kveldsmåltid.
Nattverd