Høymesse Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i påsketiden
Liturg: M. Schmidt Johansen
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Menighetens misj.prosjekt
Nattverd
Dåp