Høytidsgudstjeneste Konnerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ole Morten Andre Weydahl
Organist: V. Riakhine
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Norsk misjon i Øst
Nattverd
Dåp