Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.13.00

Sted:Konnerud kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v vikarprest Olafur Arnarson og organist Vidar Tjøtta. Dåp. Nattverd.