Helt Førsteklasses

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2021 - kl.15.00

Til:5.5.2021 - kl.18.00

Sted:

Arrangør:

1.klassinger i Mjøndalen sokn inviteres til
utdeling av aktivitetsbok på kirketrappa i Mjøndalen kirke
onsdag 5. mai mellom kl 15.00 og 18.00
1.klassingene vil få utdelt aktivitetsboken
^'Alle gode Ting^' og en gave fra menihgeten.

Vi må vite hvor mange som ønsker å få bok.
Send påmelding til e-post til hs874@kirken.no

Følg med på våre hjemmesider. www.kirken.no/mjondalen