4-års bok, Mikrogospel Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skaperverkets dag
Liturg: Jan Erik Askjer
Organist: Runar Reknes
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: Søndagsskolen Norge
Nattverd