Høytidsgudstjeneste med dåp Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Elling Erichsen
Organist: Runar Reknes
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Misjonsprosjektet
Dåp