Konfirmasjonsgudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.10.00

Til:20.9.2020 - kl.11.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16.s.i tr.tiden
Liturg: Jan Erik Askjer
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd