Avlyst. Gudstjeneste. Lys Våken Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i adv.tiden
Liturg: Jan Erik Askjer
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd