Avlyst. Gudstjeneste Nedre Eiker kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Nedre Eiker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Andreas Aspeland Svalheim
Organist: Runar Reknes
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd