Familiegudstjeneste Skoger kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2020 - kl.08.30

Til:17.5.2020 - kl.09.00

Sted:Skoger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: M. Schmidt Johansen
Organist: I. Mitrovic
Prekentekst: Salme 127,1-3
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: velkomen til 17 mai i Skoger kirke kl 08.30! Chorisma er forsangere, sang ved Johnsrud/Madsen og ved Wilfred Liljeroos. Skogers dikt blir lest. klokken 09.00 går vi ut til bekransning av bautaen der Harald Wessel-Berg holder tale og legger ned krans.