Gravferd i kirken

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Når en av våre nærmeste dør er det som om tiden står stille. Men likevel må de nærmeste pårørende ta mange valg på kort tid. Hva slags seremoni passer for oss? Hvor skal den finne sted? Hva ønsker den avdøde? Hva er viktig for dem som er igjen? Praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål må det tas stilling til. Kirkene våre rommer hele livet. Fra dåpen i begynnelses til avslutningen av livet, i sorg og takknemlighet.

Mange familier har "sin" kirke og det er fint å kunne bruke den også når vi gir et liv tilbake til Gud. Strømsø kirke er en vakker kirke til bisettelser og begravelser. Den benyttes ofte ved store seremonier som samler mange, men den kan også være fin å bruke i en liten seremoni bare med nærmeste familie. I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet, overlater den døde til Gud og løfter frem det kristne håper om at livet og kjærligheten er størst. En kristen gravferd er en gudstjeneste, men den kan også gjøres personlig i samarbeid med de pårørende.