Høytidsgudstjeneste Svelvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Svelvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Andreas Nornes
Organist: Synnøve Solberg
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Det teologiske menighetsfakultet
Nattverd
Dåp