Avlyst - Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: M. S. Skogesal
Organist: V. Tjøtta
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Tangen Arbeidskirke
Merknader: Gudstjeneste. Seniordansen medvirker.
Nattverd
Dåp