Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Magne Handeland
Organist: G. Hreinsdottir
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Tangen menighetsblad
Merknader: Gudstjeneste
Nattverd
Dåp