Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: M. S. Skogesal
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Joh 11,17-29
Offerformål: Tangen menighetsråd
Merknader: Taizé-sanger. Bønnevandring.
Nattverd