Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.7.2021 - kl.11.00

Til:11.7.2021 - kl.12.00

Sted:Tangen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Ola Bakken
Organist: Lisa Schøne Johansen
Prekentekst: Luk 19,1-10
Offerformål: Kirkens Ressurssenter
Merknader: Gudstjeneste i sommerturnus med Fjell kirke.
Nattverd
Dåp