Dåp

Litt om dåp i koronatider, pr. 23.08.21: Vi har i hovedsak egne dåpsgudstjenester kl.13, med noen unntak. Vi må fremdeles forholde oss til 1-metersregelen mellom kohorter. Det betyr at vi bare kan bruke annenhver rad i Drøbak, og at hver benk må fylles henhold til avstandsregel og kohorter. På denne måten blir maxtall på en gudstjeneste omkring 75. Vi åpner i utgangspunktet for inntil tre dåp på de særskilte dåpsgudstjenestene, og det betyr en "kvote" på 25 pr dåpsfølge. Tilgjengelige dåpsgudstjenester ligger i påmeldingsmodulen. Ta for all del kontakt om dere har spørsmål eller andre ønsker! Vi kan også tilby dåp på andre tidspunkt og dager; og barnet trenger slett ikke være nyfødt! Vi tar imot dåps-«barn» i alle aldre. Også større barn, ungdom og voksne!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager og følge ham.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. 

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Kirkene våre

I Drøbak og Frogn menighet har vi flere kirker man kan ha dåpen i. Her kan du lese om hvor ofte vi har dåp i de forskjellige kirkene, og se bilder fra kirkene.

Les mer