Diakoni og omsorg

Diakoni handler om å vise omsorg for alle mennesker. Ordet diakoni kommer fra det greske ordet diakoneo som betyr «å være til tjeneste» og «ha omsorg for».

Jesus viste oss hva det vil si vise nestekjærlighet for alle mennesker. Det handler om å fremme respekt og verdighet, og stille hverandre spørsmålet som Jesus stilte: "Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?".

Dette bidrar til å bygge inkluderende og trygge fellesskap som bærer gjennom livets oppturer og nedturer. Å verne om skaperverket og kjempe for rettferdighet er i dag en svært viktig del av det å ha omsorg for hverandre og for den jorda vi lever på.

Sitat

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Plan for diakoni i Den norske kirke