-Livsynsgruppe med stor takhøyde i samarbeid med Ressurssenteret for psykisk helse

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2020 - kl.13.00

Til:20.10.2020 - kl.15.00

Sted:Smia flerbrukshus, møterom 2

Arrangør:

  LIVSSYNSGRUPPE RESSURSENTERET FOR PSYKISK HELSE

I Ullerudveien 24 i huset som kalles Murhuset, like ved helsebygget, holder Ressurssenteret for psykisk helse til. Dette er et treffsted hvor mennesker med psykiske utfordringer tilbys et fellesskap og ulike aktiviteter.

En av aktivitetene er i samarbeid med menigheten. Prostidiakonen og daglig leder av Ressurssenteret leder sammen en gruppe som kalles Livssynsgruppe med stor takhøyde. Hvis prostidiakonen ikke har kunnet av ulike grunner, har en av prestene stilt opp.

Annenhver uke samles denne gruppen og samtaler om store og små spørsmål i livet. Ofte om tro, religion og livssyn, men også om generelle utfordringer og gleder i livet. Vi har også vært på tur sammen, gått pilegrimsvandring og besøkt kirker.

Gruppen har møtt hverandre i Ressurssenterets lokaler, men høsten 2020 vil den møtes på Smia hvor man lettere kan ivareta smittevernhensyn.