Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Drøbak kirke

Arrangør:

Gudtjeneste med prets Dag-Kjetil Hartberg organist er Arild Heggelund.

Offeret går til Stefanusalliansen.

Prekentest: Luk 10,25-37