Digital gudstjeneste på Facebook/hjemmeside

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Sted:Drøbak kirke

Arrangør:

Medvirkende:

Forsanger: Anita Gerber

Pianist: Svanhild Moen Refvik

Prest: Dag-Kjetil Hartberg

 

Offer: Vi støtter i dag menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar, som drives av Det norske Misjonsselskap. Bruk menighetens VIPPS 13753 «dagens kirkeoffer»

 

Program:

Preludium

Inngangsord og bønn

Salme: 204 i salmeboken, «Han er oppstanden»

T: 1966 Bernhard Kyamanywa

O: 1969 Howard S. Olson, 1979 Anne M. Brodal, 1984 Per Oskar Kjølaas

M:  Melodi fra Tanzania

 

1 Han er oppstanden. Halleluja!

Lov ham og pris ham! Halleluja!

Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.

Han har beseiret mørke og død.

 

Omkved

Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,

han som gir synderen livet igjen!

Halleluja! Vi skyldfrie er.

Halleluja! Vår Jesus er her!

 

2 Tre dager dødens fange han var

før han stod opp og seiren var klar.

Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.

Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

 

Omkved

 

3 Engelen ropte: Frykt ikke mer!

Han som du søker, er ikke her.

Se, der er stedet hvor han ble lagt.

Han har stått opp – som selv han har sagt.

 

Omkved

 

4 Gå og fortell at tom er hans grav.

Livet han vant, da livet han gav,

gav det for oss og kjøpte oss fri.

Frelse og fred han alle vil gi.

 

Omkved

 

Tekstlesning: Johannes 21, 15-19

Preken

Salme: 697 i salmeboken; «Der det nye livet lever»

T: 1983, 1985 Vidar Kristensen

M: 1984 Per Aamodt Tveit

 

1 Der det nye livet lever,

der tar ingen veier slutt.

Alle hindringer og grenser

har et nysatt fotspor brutt.

/: Hvor det fører det vet ingen,

men en vandring har tatt til.

Med hele verden som sitt mål

kan ingen gå seg vill. :/

 

2 Selv om landskapet kan skifte

mellom sletter, fjell og skog,

så er såkornet det samme,

men det brukes ulik plog.

/: Den som er et lys i verden,

den som kalles jordens salt,

og den som fisker mennesker,

har arbeid overalt. :/

 

3 Slik som Peter og Johannes

og Maria gjorde før,

da de delte ut sin glede,

skal vi gå fra dør til dør.

/: Og når ordets nøkler åpner

en lukket hjertegrind,

går vi et skritt til siden slik

at Jesus slipper inn. :/

 

4 Der det nye livet lever,

der må planter sette frø,

slik som dette livet startet

ved at Jesus måtte dø.

/: Det er han som eier livet,

det er ham vi hører til.

Med Jesus som vår hyrde kan

vi aldri gå oss vill. :/

 

© T: Vidar Kristensen

© M:  Cantando Musikkforlag AS

 

Forbønn

Herrens bønn:

Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

 

Velsignelsen

Postludium