Høsttakkefest med Frogn Bygdekvinnelag og Barnegospel. Hartberg/Molvik

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Frogn kirke

Arrangør:

Frogn Bygdekvinnelag pynter kirken med høstens grøde, og står for kirkekaffen. Drøbak og Frogn Barnegospel m/dirigent Svanhild Moen Refvik synger.
Kantor Hans Martin Molvik og forsangere fra Drøbak Kantori sørger for stødig musikalsk tonefølge.
Temaet for gudstjenesten er selvsagt takk til Gud for alt vi får lov til å høste av naturens goder. Og ikke minst skal vi minne hverandre om at dette ikke er noen selvfølge.