Tankesmie

Praktisk informasjon

Fra:15.1.2019 - kl.12.00

Til:15.1.2019 - kl.14.00

Sted:Smia torget

Arrangør:

Lunsj, innledning med påfølgende samtale og tidebønn.