Supertorsdag med Brasiliansk Aften 22.3. kl 16.30-18.30

til inntekt for misjonsprosjektet i Pestano/Brasil. Her blir det brasiliansk middag (kr 50 for voksen/kr 100 for familie / informasjon om prosjektet / lotteri/åresalg og minikonsert med barnekorene

Kontaktinformasjon for Drøbak og Frogn menighet

Drøbak og Frogn kirkekontor,
Smia flerbrukshus,
Dyrløkkebakken 1,        
1448 Drøbak. 

E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no.
Telefon 64 90 61 70  
telefontid mandag tom fredag
kl 10.00-14.00.