Forskerblikk på Påsken - 22. mars kl 19.30 på Smia

Denne vårens Forskerblikk på Bibelen tar for seg vårens store kirkelige høytider: Påske og Pinse. Matthew Monger gir oss innblikk i bakgrunnen for disse jødiske høytidene og hvordan de ble forstått i Det gamle testamentet, Jesu samtid og i urkirken.

Kontaktinformasjon for Drøbak og Frogn menighet

Drøbak og Frogn kirkekontor,
Smia flerbrukshus,
Dyrløkkebakken 1,        
1448 Drøbak. 

E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no.
Telefon 64 90 61 70  
telefontid mandag tom fredag
kl 10.00-14.00.