Ny handlingsplan 2018-2020

Respekt, omsorg og raushet er de sentrale verdiene som ligger til grunn for Drøbak og Frogn menighet sin nye handlingsplan. Kirken møter ofte folk i avgjørende og viktige hendelser i livet. Om det er hverdag, sorg eller glede, så vil vi at møtet med kirken skal være verdig og godt.

Menighetsrådet har vedtatt ny handlingsplan for 2018-2020. Vi slutter oss til Kirkerådet sin visjon «Mer himmel på jorda!». Våre sentrale verdier er respekt, omsorg og raushet. Vi har et variert arbeid for mennekser i alle aldre. De tre neste årene ønsker vi å ha et spesielt fokus på å styrke kommunikasjon, kvalitet og frivillighet i menighetens arbeid. Kommunikasjon - fordi vi vil at flere skal få vite om våre tilbud og ta del i kirkens fellesskap. Kvalitet - fordi kirkens vil møte mennesker med respekt, raushet og omsorg. Frivillighet - fordi kirken er et fellesskap av mange, og vi ønsker at flere skal finne sin plass og få delta med sine evner i et meningfullt arbeid.  Vi utelukker ikke nye aktiviteter ut over dagens tilbud, men i første omgang ønsker vi å gjøre eksisterende tilbud bedre kjent for folk flest. Handlingsplanen kan du lese her.

Kontaktinformasjon for Drøbak og Frogn menighet

Drøbak og Frogn kirkekontor,
Smia flerbrukshus,
Dyrløkkebakken 1,        
1448 Drøbak. 

E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no.
Telefon 64 90 61 70  
telefontid mandag tom fredag
kl 10.00-14.00.