Gravferd

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Mer informasjon finner du på nettsidene her, og ved kontakt til kirkekontoret. Vanligvis er det et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremoni og er også behjelpelig med spørsmål.