Gudstjeneste på Havna hotell

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.12.00

Til:16.9.2018 - kl.13.00

Sted:

Arrangør:

Gudstjeneste på Havna hotell

Som avslutning på årets konfirmantleir feirer konfirmanter og ledere gudstjeneste. Konfirmantenes familie og foresatte er velkommen!