Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.15

Sted:Torød kirke

Arrangør:

Gudstjeneste 4.søndag i treenighetstiden.

Feiring av dåp og nattverd.

Sokneprest Tom Olaf Josephsen og kantor Jan Rosenvinge medvirker.

Offer til Torød menighet.

Kirkekaffe. Velkommen!

Neste gudstjeneste i Torød kirke er 5.august.