Teie kirkes barnehage søker Pedagogisk leder i 100 % stilling

Vi har ledig stilling som pedagogisk leder, for tiden på avdeling med barn 3 – 6 år.Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Vennskap, deltagelse og språk er våre satsingsområder.

Teie Kirkes barnehage ligger sentralt på Teie. Det er en toavdelings barnehage med
plass til 27 barn fordelt på en småbarns og en storbarns avdeling. Barnehagen
eies av Færder Kirkelige fellesråd og har utvidet kristen formålsparagraf.

Vil du vite mer om våre særtrekk og hvordan vi jobber, les mer på våre hjemmesider teiekirkes.barnehage.no

Vi søker deg som:
Er utdannet barnehagelærer
Ønsker å være med på å gjøre barnas hverdag god, og legge forholdene til rette for omsorg, lek og læring.
Er strukturert, har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
Har evne til å motivere, inspirere og veilede andre
Viser faglig stolthet og engasjement

Det er en fordel om du har ledererfaring

Vi tilbyr et engasjert miljø der vi har et godt samarbeid og utnytter hverandres kompetanse til det beste for barna. Å holde seg faglig oppdatert er viktig for å sikre et godt barnehagetilbud i tråd med samfunnsutviklingen. Vi har et godt samarbeid med Teie kirke som ligger vegg i vegg.

For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i reglement, lover og tariff. Ansettelse innebærer medlemskap i pensjonsordning gjennom KLP. Lønn etter gjeldene kirkelig tariffavtale. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke og legge frem politiattest av nyere dato. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger fås av styrer Olaug Pladsen, tlf 479 74 939 eller olaug.pladsen@faerder.kirken.no

Søknad med cv og kopier av attester og vitnemål sendes innen 09.02.2018  til:
Færder kirkelige fellesråd, postboks 133 Borgheim, 3163 Nøtterøy
eller på epost til: postmottak@faerder.kirken.no

Kontaktinformasjon for Færder kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Færder

Borgheim menighetssenter

Postadresse:

Postboks 133

Rektorveien 2

3163 Nøtterøy

 

 

 

 

E-post adresse:

postmottak@faerder.kirken.no

Tlf nr 33 35 11 80

 

 

Telefon og besøkstid:

Kirkekontor: 33351180

Man.-fre. 09:00 – 15:00

Prestekontor:

Tir.-tor. 09:00-14:00