Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling som 10% Informasjonsmedarbeider

Vi ønsker å styrke informasjonsarbeidet ved å tilsette en person i tillegg som vil ha hovedansvar for informasjonsarbeid og profil utad.

Den norske kirke (Dnk)er for tiden i mange endringsprosesser. Ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er under utarbeidelse, og det jobbes samtidig med ny kirkeordning for Dnk. Det blir viktig i årene som kommer å jobbe med å synliggjøre Dnks arbeid og tilbud.

 

Færder kirkelige fellesråd har en ansatt i en 10 % stilling som arbeider som informasjonsmedarbeider internt. Denne stillingen har hovedansvar for løpende teknisk bistand i informasjonsarbeid til ansatte, og for å få innhold lagt ut til forskjellige informasjonskanaler. Vi ønsker å styrke informasjonsarbeidet ved å tilsette en person i tillegg som vil ha hovedansvar for informasjonsarbeid og profil utad.

 

Vi søker etter en person som er engasjert i kirkens arbeid lokalt og nasjonalt og som evner å synliggjøre kirkens arbeid gjennom ulike informasjonskanaler.

 

Det arbeides for å øke stillingsprosenten.

 

Oppgaver inkluderer:

-        Helhetlig designprofil for nettsider, menighetsblad, sosial media kanaler.

-        Å bidra til at innhold på nettsider er oppdatert og har relevant informasjon.

-        Å fremme Den norske kirke virksomhet i Færder som profesjonell, aktuell og innbydende.

-        Å lage gode overordnede retningslinjer i samarbeid med informasjonsutvalget for hvordan stab og råd kan samarbeide om informasjon ut, herunder ansvar / rolleavklaringer.

-        Samarbeide med stab, intern informasjonsmedarbeider, redaktør av Færder 5.1 og informasjonsutvalget for en helhetlig profil og kommunikasjon utad.

 

Kompetanse/Egnethet inkluderer:

-        Journalistisk, informasjonsfaglig eller utdanning innen grafisk design.

-        Praktisk erfaring kan veie opp for manglende utdanning

-        Erfaring fra informasjonsarbeid i en offentlig, privat eller frivillig organisasjon

-        Personlige egenskaper: Strukturert, målrettet, kreativ, samarbeidsvillig, selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

Søknadsfrist 21.01.2019

Nærmere opplysninger ved kirkeverge Brooke Bakken tlf. 416 94 236

Søknad med CV vitnemål og attester sendes til postmottak@faerder.kirken.no eller pr. post til Færder kirkelige fellesråd, Postboks 133, 3163 Nøtterøy

Kontaktinformasjon for Færder kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Færder

Borgheim menighetssenter

Postadresse:

Postboks 133

Rektorveien 2

3163 Nøtterøy

 

 

 

 

E-post adresse:

postmottak@faerder.kirken.no

Tlf nr 33 35 11 80

 

 

Telefon og besøkstid:

Kirkekontor: 33351180

Man.-fre. 09:00 – 15:00