Færder kirkelige fellesnemnd

Fellesrådene på Tjøme og Nøtterøy blir Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018

Tjøme kommune og Nøtterøy kommune blir Færder kommune fra 1.1.2018, og de to kirkelige fellesrådene slås sammen fra samme dato.

Det jobbes derfor med å få på plass et Færder kirkelige fellesråd.

For å kartlegge alle konsekvenser av dette, slik at dagens fellesråd kan ta de riktige beslutningene, er det oppnevnt en fellesnemnd fra de to fellesrådene.

Fellesnemnda jobber med en lang rekke saker, og på denne nettsiden vil du finne møteinnkallinger og møteprotokoller fra arbeidet i fellesnemnda.

Du kan også ta kontakt med oss om du har innspill eller spørsmål i denne sammenheng.

Kontaktinformasjon for Færder kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Færder

Borgheim menighetssenter

Postadresse:

Postboks 133 Borgheim

3163 Nøtterøy

 

 

 

 

E-post adresse:

postmottak@faerder.kirken.no

Tlf nr 33 35 11 80

 

 

 

Telefon og besøkstid:

 

Kirkekontor: 33351180

 

Man.-fre. 09:00 – 15:00

 

Prestekontor:

 

Tir.-tor. 09:00-14:00