Felles pasjonsgudstjeneste for Torsnes, Borge og Østre Fredrikstad menigheter

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2021 - kl.11.00

Til:2.4.2021 - kl.12.00

Sted:Torsnes kirke

Arrangør: