Gudstjeneste i samarbeid av St. Magnusm nattverd

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.11.00

Til:5.9.2021 - kl.12.00

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: