Gudstjeneste med markering av den internasjonale kvinnedagen

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Domkirken kirkerom

Arrangør:

Vi markerer den internasjonale kvinnedagen i gudstjenesten søndag 7. mars kl. 11. Gudstjenesten er åpen, men strømmes direkte på facebooksiden til Den norske kirke i Fredrikstad og Borg bispedømme.

Varaordfører Siri Martinsen holder appell, domprost Kari Mangrud Alvsvåg preker. Sang og musikk ved Hege Holmquist og medlemmer fra domkirkens jentekor.

Etter den strømmede delen av gudstjenesten blir det mulighet for nattverd for de som ønsker det.

Kl. 1230 er det dåpsgudstjeneste