Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: