Konfirmasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:12.9.2021 - kl.11.00

Til:12.9.2021 - kl.12.00

Sted:Borge kirke

Arrangør:

NYE DATOER 2021 KONFIRMASJONS-GUDSTJENESTER

Borge menighet:

Lørdag 11.september (Kjølberg skolekrets)

Søndag 12.september (Borge og Årum skolekrets)

Lørdag 18.september (Torp skolekrets)

Søndag 19.september (Begby skolekrets)