Vielse og dåp. Endestad /Frydenlund Dåp av Adam

Praktisk informasjon

Fra:11.9.2021 - kl.13.00

Til:11.9.2021 - kl.14.00

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: