Hva er så viktig at du ikke kan trues til å skifte mening?

Det er spørsmålet 10. klasse ved Kvernhuset ungdomsskole har fått av Den norske kirke i Fredrikstad. Nå har klassen laget en installasjon i Kirkeparken om hva de er villige til å kjempe for.

«Utfordringen» fra Den norske kirke kom i forbindelse med årets reformasjonsjubileum. I 2017 er det 500 år siden Martin Luther spikret sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Tesene var en sterk og klar kritikk mot både pave og keiser, kirke og samfunn. Han møtte sterk motgang og satte sitt eget liv i fare for å kjempe for det han mente var galt.

Ungdommens teser

Med utgangspunkt i Luther: Hva ser dagens ungdommer i verden og i lokalmiljøet, som er virkelig galt? Hva vil de kjempe for? Det gir de svar på ved å spikre opp sine egne «teser» på seks dører i Kirkeparken. Dørene er en installasjon som blir stående fra uke 42 til 45.

Les mer om prosjektet i Fredrikstad blad