Velkommen til kirken!

Gudstjenester i Fredrikstad, Hvaler og Råde søndag 22. april

Gudstjenester søndag 22. april kl. 11.00

Joh 13.30-35 

Domkirken: Vassal. Dåp. Skyss: 91730842

Glemmen:Nattverd. Sneltorp. P.C. Skauen. Bymisjonen og Åpent Hus. Skyss:4642 3005

Gamle Glemmen: Nattverd. Pladsen.

Gressvik: K.E. Johansen. Dåp. Nattverd. Skyss: 957 88 178.

Onsøy: Fam.gt. Christian D. Nilsen. Dåp. Familiekoret. Kirkekaffe.

Borge: Kolshus. Dåp og nattverd.Skyss 46833734

Østre Fredrikstad: Mozartmesse. Nattverd. Jordheim Larsen. Frank Brodahl, trompet.

Torsnes: Schwartz Olsen. Nattverd. Presentasjon av ny dgl leder. Skyss 411 93 221

Kråkerøy: Hauglum Dåp og nattverd

Rolvsøy kl.19: Kveldsgudstj. Mentzen. 91579109

Hvaler kirke: Fam.gt.Dåp. Hummel. «Våren våkner til liv»! Prosjektkor; SangGlede. Kirkekaffe.

Råde kirke: Familiegudstj. v/sokneprest Risholm og menighetspedagog Almås. Tårnagenter deltar. Dåp Kirkeskyss 90737083