Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjenester 3. desember i Fredrikstad, Hvaler og Råde

 

Gudstjenester søndag 3. desember kl. 11.00

Luk 4, 16-22a

Domkirken: Gudstjeneste. Vassal. Korsang. Skyss: 91730842

Glemmen: Lys Våken-gudstjeneste. Nattverd. Zakariassen. Barnekoret. Skyss:46423005

Gamle Glemmen: Sneltorp. Skyss:948 27211

Gressvik: Familiegt. Tangedal. Lys våken. Kirkekaffe. Skyss: 95788178.

Onsøy: Familiegt. Rånes. Familiekoret. Kirkekaffe.

Kjølstad kirke: Familiegt. Lys våken. Østrup. Nattverd. Skyss 46833734. Søndagsskole

Østre Fredrikstad: Kl. 18.00. Lysmesse. Jordheim Larsen. Konfirmanter deltar.

Kråkerøy: LYS VÅKEN-gudstjeneste Hauglum/Peattie Kirkekaffe

Rolvsøy: Familiegudstjeneste. Dåp og nattverd. Lys Våken og Canto. Skyss 959 06 062. Kirkekaffe.

Spjærøy kirke: Familiegudstjeneste. Hummel og Eriksen.

Hvaler kirke kl.16: Lysmesse. Hvaler musikkforening og Sanitetsforeningen. Hummel. Fakkeltog til torget.

Tomb kirke: Fam.gudstj.v/kapellan Wilhelmsen og menighetspedagog  Almås. Lys Våken. Nattverd. Dåp. Kirkeskyss 90737083