Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjenester 22. oktober i Fredrikstad, Hvaler og Råde

Gudstjenester søndag 22. oktober kl. 11.00

Joh.11,1-5

Domkirken: Gospelmesse med konfirmantpresentasjon. Vassal. Fr.stad Community Gospel Choir og Kor-90. Skyss: 91730842

Glemmen: Dåp. Nattverd. Gr. Jubilate. Zakariassen. Skyss:91683646

Glemmen kl. 19.00: Lovsangsmesse – for ungdom og andre. Kafé.

Gamle Glemmen: Dåp. Nattverd. Sneltorp. Skyss:92214512

Gressvik: Familiegt. Rånes. 4-årsbok. Rød Barnegospel. Kirkekaffe. Skyss: 95788178.

Onsøy: Gospelgt. Tangedal. 50-årskonf. Gospelkoret.

Kjølstad: Familiegt. Isebakke. 4-årsbok. Dåp. Nattverd. Borge barnegospel

Østre Fredrikstad kl 18.00. Kveldsgudst. Jordheim Larsen. Nattverd. Skyss: 91666963

Torsnes: Familiegt. Schwartz Olsen og Grinna. Dåp. Nattverd. Skyss: 41193221

Kråkerøy: Ekvik. Dåp. Kirkekaffe

Rolvsøy: Nattverd. Mentzen. Skyss: 91611243

Spjærøy kirke: Kl.19.00 Ung gudstjeneste med konfirmanter. Hummel og S.Eriksen

Tomb kirke: Familiegudstj. v/sokneprest Risholm og menighetspedagog  Almås. Dåp. Utdeling av 4-årsbok.  Kirkeskyss 907 37 083.