Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjenester søndag 18. februar i Fredrikstad, Hvaler og Råde

Gudstjenester søndag 18. februar kl. 11.00

Matt 16,21-23 

Domkirken: Svein Mentzen. Skyss: 91730842

Glemmen:Dåp. Zakariassen. Skyss:4642 3005

Gamle Glemmen: Nattverd. Sneltorp. Skyss:9513 4102

Gressvik menighetssenter: Fellesgt. Christian D. Nilsen. Skyss fra Gressvik: 95788178

Onsøy: se Gressvik.

Borge: Schwartz Olsen. Dåp og nattverd. Skyss 46833734

Østre Fredrikstad: Østrup. Dåp og nattverd Barneprogram.Skyss 91666963

Kråkerøy: Ekvik Nattverd

Rolvsøy: Vassal. Dåp/nattverd. Skyss 69 33 67 05.

Hvaler kirke kl.18.00: Kveldsgudstjeneste. S. Ekvik. Kirkekaffe

Tomb kirke: Gudstj. v/sokneprest Risholm. Dåp og nattverd. Kirkeskyss 90737083.