Oppdagerklubben

Praktisk informasjon

Fra:12.2.2019 - kl.17.00

Til:12.2.2019 - kl.18.30

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

Klubb for barn i 1.-3.klasse annenhver tirsdag kl 17.00 - 18.30