Jakten på det gode parforholdet

En vitamininnsprøyting for ektefeller, samboere og foreldre

Kurset er lagt opp med veksling mellom innledning ved kursholderne og samtale mellom de to i parforholdet.

Det blir ikke gruppearbeid.

Hver kveld blir det en pause med kveldsmat.

Kursholderne er Birgitte Tvedt og Sjur Langeland.

 

Birgitte og Sjur er foreldre til to og har holdt kurs sammen de siste sju årene.

Birgitte har erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne i forskjellige sammenhenger.Sjur er utdannet familieterapeut. Han arbeider til daglig med familieveiledning i offentlig regi og i privat praksis, samt rådgivning og veiledning av ansatte i skoleverket. Erfaring fra arbeid med barn med atferdsproblematikk. Har også erfaring med kurs i anerkjennende kommunikasjon, relasjonskompetanse og foreldreskole. 

Det å finne kjærligheten sammen med en annen person er en av de største gavene vi kan få. Hvordan klarer vi å holde på den store gleden, samhørigheten og kjærligheten?

Når hverdagen innhenter oss med travle dager og hundre gjøremål, hvordan klarer vi da å sette av tid til å dyrke fellesskapet?

Å være foreldre gir mange gleder og positive opplevelser, men også mange utfordringer. Mange par opplever at det å bli foreldre skaper nye utfordringer i samlivet. Derfor vil vi en av kveldene sette fokus også på dette spennende temaet.

 Det blir arrangert samlivskurs på Betania menighetssenter i Gamlebyen mandag 9. og 23. oktober 2017.

Samboere, ektepar og foreldre inviteres til å sette av to kvelder i høst til å investere i parforholdet.

Samlivskurset er for helt vanlige par med helt vanlige gleder og utfordringer og med ønske om påfyll i hverdagen.

Velkommen på kurs!

Påmelding innen 20. september til diakon Gunn Vik, tlf   69 95 98 59, eller sentralbordet: 69 95 98 61, eller pr e-post: gungan@fredrikstad.kirken.no

Kurset er støttet av Barne- og familiedepartementet.

Kurskvelder:

Mandag 9. oktober 2017 kl. 19.00 – 22.00

Mandag 23. oktober 2017 kl. 19.00 – 22.00

 

Kursinnhold:

1. Forandring.

- om forandringer og utfordringer som en del av det å være foreldre.

 

2. Kommunikasjon.

- anerkjennende kommunikasjon.

- å se hverandre. 

 

3. Gode relasjoner.

- hvordan legge opp til gode relasjoner mellom barn og voksne og voksne imellom?

- konflikter og konfliktløsning.

 

4. Kjærester i en travel hverdag. 

- fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar.

- hvordan ivareta parforholdet?

 

 

Pris:   kr 600,- inkl. bevertning. (pr. par for begge

kveldene). Kursavgiften betales inn til konto nr. 1503.71.77781 før kursstart. Merk innbetalingen med «samlivskurs» + navn.

                        Eller VIPPS 17251 Østre Fredrikstad Sokn.

Sted: Betania menighetssenter, Gamlebyen

 

Kontaktinformasjon for Borge menighet

Besøksadresse: Roald Amundsens vei 91, 1658 Torp.

Postadresse: Postboks 124, 1650 SELLEBAKK

E-post: borge-menig@fredrikstad.kirken.no. 

Telefon, sentralbord: 6995 9800 man-fre kl. 9-15

Besøkstid: onsdager kl. 9-14 - ellers etter avtale

Daglig leder: Torhild Aker, tlf.: 6995 9800