Gudstjeneste i Østre Fredrikstad kirke med dåp og nattverd v/ Paul Kristian Steiro

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.30

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: