Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:3.5.2020 - kl.11.00

Til:3.5.2020 - kl.12.00

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: