Misjonsgudstjeneste. Besøk av Misjonsalliansen. Menighetskoret deltar. Nattverd.

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.15

Sted:Kjølstad kirke

Arrangør:

Velkommen til Kjølstad kirke! Det blir denne dagen lagt vekt på misjon. Preken ved Sverre Vik fra Misjonsalliansen, som Borge menighet samarbeider med. Menighetskoret deltar. Liturg: Paul Kristian Steiro. Kirkekaffe ved diakoniutvalget.