Besøkstjeneste

Borge menighet har en aktiv besøkstjeneste. Besøkstjenesten er todelt:

  • Du kan få besøk av en besøksvenn, en som kan lytte til det du har å fortelle, kanskje gå tur sammen i nærmiljøet eller ta en kopp kaffe sammen med deg. Synes du dette høres ut som et godt tilbud for deg selv eller en av dine pårørende så ta kontakt med diakonen.

 

  •  Du kan få besøk av prest eller diakon for å samtale om åndelige spørsmål og du kan få nattverd utdelt hjemme.  

I dette arbeidet trenger vi flere besøkere. Kunne du tenke deg å være med i denne tjenesten? Det handler om å bruke litt av sin tid på å gjøre hverdagen litt hyggeligere for en som er ensom. Ta kontakt med diakonen. 

Diakonen har faste besøkstider på Fredrikstad korttidssenter. Er du pårørende eller er pasient der og ønsker en samtale, så si fra til avdelingsleder eller i resepsjonen, så tar jeg kontakt.

Kontaktinformasjon for Borge menighet

Besøksadresse: Roald Amundsens vei 91, 1658 Torp.

Postadresse: Postboks 124, 1650 SELLEBAKK

E-post: borge-menig@fredrikstad.kirken.no. 

Telefon, sentralbord: 6995 9800 man-fre kl. 9-15

Besøkstid: onsdager kl. 9-14 - ellers etter avtale

Daglig leder: Torhild Aker, tlf.: 6995 9800