Middagsbønn v/Jon Albert Ihlebæk, etterfølges av høytlesning fra Johannesevangeliet kap 8-9

Praktisk informasjon

Fra:10.10.2019 - kl.12.00

Til:10.10.2019 - kl.12.30

Sted:Domkirken kapellrom 1.etg

Arrangør:

Middagsbønn med liturg, tekstlesing og salme. Velkommen til en kort stund for bønn og ettertanke. Umiddelbart etterpå leses det høyt i kapellet fra Johannesevangeliet kap 8-9.