Søndagsmesse i samarbeid med Stefanusalliansen. J A Ihlebæk Gruppe Borg Domkor. Tore Erik Mohn Ann Christin Nicolaysen og Marianne Haugerud

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.15

Sted:Fredrikstad Domkirke

Arrangør:

Vel møtt til søndagsmesse!

Tema: «Søndag for de forfulgte».                                                                                                                                        Siden 2017 har Domkirken menighetsråd vedtatt et samarbeid med Stefanus-alliansen, som er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med spesiell fokus på trosfrihet.                                                                                              I samarbeid med Stefanus-alliansen arrangerer vi dagens gudstjeneste med tekster og bønner som er knyttet til tema: «Søndag for de forfulgte».